ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار پیش‌گیری از حملات هدفمندانه علیه جامعه اهل تشیع افغانستان شد

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ حقوق بشر سازمان ملل متحد در واکنش به حمله‌ انتحاری بر نمازگزاران در مسجد امام زمان شهر پلخمری ولایت بغلان، خواستار پیش‌گیری از چنین حملات و حفاظت از جامعه‌ اهل تشیع شده است.