با ادامه سیاست اعمال محدودیت و حذف زنان از صحنه کار و فعالیت در افغانستان اینبار گرو طالبان مجتمع تفریحی و زیبایی ملکه ثریا را که همه کارمندان آن را زنان تشکیل میداد مسدود کرده است.


این مجتمع از سال ۲۰۱۷ بدینسو در کابل فعالیت داشته که فعالیت آن شامل بخش های حوض و سونای زنانه، رستورانت، فروشگاه، سالون زیبایی، کلینیک جلدی، کلپ ورزشی، آموزش آرایشگری، و بخش آموزش خیاطی را در بر میگیرد. در این مجتمع در بخش های مختلف بالاتر از یکصدو هشتاد هزار دالر سرمایه گزاری شده که ۳۵ نفر از زنان و دختران در بخش های مختلف مصروف کار بودند.


زنان شاغل در این مجتمع با ابراز رضایت از مؤثریت برنامه های این مجتمع میگویند تا حال بیشتر از ۲۰۰ نفر از زنان و دختران برنامه آموزش خیاطی را بگونه مسلکی فراگرفته که هرکدام قادر به راه اندازی کار شخصی برای کسب درآمد هستند.

همچنان برنامه آموزش آرایشگری در این مجتمع مؤثر ارزیابی شده گفته میشود ۱۵۰ تن از زنان و دختران در این بخش بگونه مسلکی آموزش دیده اند که با بهره گیری از مهارتهای فراگرفته قادر است مستقلانه کار کنند و عواید داشته باشد.

قسمیکه قبلا توضیح داده شد با این سرمایه گزاری زمینه کار و کسب درآمد برای ۳۵ نفر از خانم ها فراهم شده بود، متأسفانه با غیرفعال شدن تمام بخش های این مجتمع تمام کارمندان آن بیکار شده که در واقع ۳۵ خانواده در این روزگار دشوار درآمد شان را از دست داده و زندگی شان با رکود مواجه است.
مسؤلان در این مجتمع خواهان رفع محدودیت ها بر کار و فعالیت زنان شده میگویند ادامه سیاست سرکوب زنان و افزایش فشارها براین قشر فعال و گرامی افغانستان را به آینده تاریک رهنمون خواهند نمود.

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *