خبرگزاری فرخنده: بدون دخل و تصرف در قطعنامه اعتراضی زنان معترض آن را به دست نشر سپرده است.

بنام خداوند عدالت و آزادی

جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی در برابر ادامه محدودیت ها ی روز افزون، که طالبان بالای زنان در افغانستان وضع کرده اعتراض می کند.

زنان معترض برای آموزش، کار و آزادی
فرخنده نیوز: زنان معترض برای آموزش، کار و آزادی

با وضع محدودیت بر زنان مشکلات اقتصادی در خانواده ها افزایش یافته است

زنان در افغانستان هر روز منزوی تر می شوند

دانشجویان دختر با بسته ماندن دروازه های دانشگاه هر روز ناامید تر می شوند و بسته ماندن مکتب ها کودک همسری را در افغانستان افزایش می دهد.

با منع کار زنان خانواده ها با مشکلات اقتصادی روبرو استند و از زمستان سرد نگران اند

ما از نهاد های حقوق بشری، سازمان‌های حمایت از حقوق زنان و کشوری های جهان می‌خواهیم تا در اجرای شدن موارد زیر طالبان را تحت فشار قرار بدهند.

2_ باز شدن دروازه های مکتب بروی دختران.

   3_ باز شدن دروازه های دانشگاه و اجازه تحصیل

4_ لغو محکمه های صحرای زنان.

5_ لغو محدودیت های اجتماعی برای زنان.

6- لغو محدودیت برای کار زنان

جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی بار دیگر از جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشری می خواهد که زنان در افغانستان را به فراموشی نسپرده و از حقوق انسانی انها حمایت کنند.

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *