📸 social media

با وجود اینکه بیشتر از دو سال می شود که دروازه های مکاتیب و دانشگاها به روی دختران بالاتر از صنف شش بسته است. اماوزارت صحت عامه‌ی این گروه طالبان خواستار جذب دختران فارغ صنف دوازدهم در انستیتوت‌های صحی دولتی در شماری از ولایت‌ها شده است.

خبرگزاری باختر که تحت کنترل طالبان فعالیت دارد، امروز (سه‌شنبه، ۱ حوت) گزارش داده است که روند جذب دختران فارغ صنف دوازدهم در انستیتوت‌های صحی دولتی ولایت‌های کاپیسا، پروان، پنجشیر، میدان‌وردک، غزنی، پکتیکا، لوگر، خوست، بدخشان، بامیان و پکتیا آغاز شده است.

این رسانه نوشته است که وزارت صحت عامه‌ی طالبان با ارسال مکتوبی به ریاست‌های صحت عامه‌ی ولایت‌های ذکرشده، هدایت داده است که روند جذب فارغان دختر صنف‌ دوازدهم به انستیتوت‌های صحی را آغاز کند.

آزمون ورودی انستیتوت‌های صحی در بلخ با حضور اکثريت دختران برگزار شد
طالبان، استادان و دانشجویان زن انستیتوت علوم صحی قندهار را به کار و درس فراخواندند

وزارت صحت عامه‌ی طالبان در حالی این تصمیم را گرفته است که نگرانی از کمبود پرسنل صحی زن هم‌اکنون و در آینده جدی است.

این گروه پس از حاکمیت خود مکاتب و دانشگاه‌ها را به‌روی دختران و زنان بسته کرده‌ است. علی‌رغم فشارهای جهانی، طالبان تا اکنون از این تصمیم خود عقب‌نشینی نکرده‌ اند
آنان می گوید موضوع تحصیل دختران مربوط چالش های داخلی کشور می شود که نیازی نیست کشور های دیگر در ان مداخله نماید .

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *