جنبش اعتراضی زنان بسوی آزادی 

جنبش اعتراضی « زنان بسوی آزادی» می گوید طالبان از زنان باسواد و تحصیل کرده می ترسند.

فرخنده: گروه از زنان معترض تحت نام« زنان به سوی آزادی» می گویند ممانعت از آموزش نقض اشکار حقوق بشر است. آموزش حق اساسی و اولیه ی دختران است و‌ممانعت از آموزش دختران عواقب جبران نا پذیری در پی خواهد داشت.

این جنبش در اعلامیه‌ای درباره‌ی آغاز سال نو تعلیمی و ادامه‌ی محرومیت دختران از آموزش گفته‌ است که آموزش حق اساسی و بنیادی هر فرد یک جامعه است.

این جنبش اعتراضی زنان در ادامه ی اعلامیه گفته است که گروه طالبان از زنان باسواد و تحصیل کرده می ترسند.

این گروه اعتراضی زنان هم چنان می گوید که جامعه ی جهانی باید آپارتاید جنسیتی را به رسمیت بشناسند و از به رسمیت شناختن گروه طالبان جلوگیری نموده و مانع سیاست های سرکوپ گرایانه ی این گروه شوند.

طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای بر حقوق ‌و آزادی‌های زنان وضع کرده‌اند‌.

با این حال کارشناسان سازمان ملل متحد نیز این رفتار طالبان را جنایت علیه بشریت خوانده و گفته است که عملکرد طالبان در برابر زنان افغانستان جز آپارتاید جنسیتی چیزی دیگری نیست.

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *