فرخنده: ویوسا عثمانی، رییس جمهور کوزوو مدال دولتی ریاست جمهوری این کشور را به زنان معترض افغانستان اهدا نمودند.

عارفه فاطمی و مدینه دروازی دو تن از زنان معترض، این مدال را به نمایندگی از زنان افغانستان دریافت نموده است.

 زنان معترض افغانستان همواره برای عدالت و آزادی تلاش کرده و از جایگاهی زنان، از سازمان ملل و جامعه جهانی میخواهد که اپارتاید جنسیتی جاری در افغانستان را به رسمیت بشناسد.
آنان خطاب به سازمان ملل و جامعه جهانی گفتند، فرستادن پول های میلیون دالری هفته وار را  که سبب تقویت ظلم و جنایت طالب میشود را متوقف نموده و در عوض طالبان را به عنوان یک گروه تروریستی و ناقضین بین المللی حقوق بشر در لیست سیاه سازمان ملل قرار داده و به دادگاه های کیفری بین المللی بکشاند.
زنان معترض افغانستان تأکید کرده که در افغانستان،  زنان از هرگونه نقش آفرینی در حیات اجتماعی محروم و بصورت کل از جامعه حذف شده اند.

به باور معترضان اکنون در سیاست و در اجتماع جایی برای زنان و حقوق زنان نبوده، زنان همیشه مورد تعرض و تجاوز واقع شده و فقط برای چانه‌زنی‌ها و معاملات سیاسی روی میز مذاکرات قرار می‌گیرد.

معترضان گفتند که زنان امروز در افغانستان به آگاهی سیاسی و مدنی رسیده و در مقابل ظلم و حق تلفی ها سکوت نکنند‌،
آنان می‌گویند که بزرگترین دست‌‌آورد زنان در دهه‌های اخیر، همین خود‌آگاهی و بینش سیاسی و اجتماعی آنها است که آنان را وا می‌دارد تا صدای خود را بلند کنند و به بی عدالتی نه بگویند، اما با مسلط شدن گروه طالبان اولین نیروی که در مقابل ظلم و جنایت بصورت قاطع ایستادگی کرده زنان بوده و تا اکنون این مبارزات حتا به قیمت از دست دادن جان شأن، ادامه دارد.

معترضان گفت، اکنون زنان در افغانستان خواسته و مطالبات شأن را بصورت واضح مطرح کرده و از آن دفاع می‌کند.
معترضان می‌گویند” ما زنان، امروز خواهان تساوی در حقوق و مشارکت در تمام عرصه‌های سیاسی، اجتماعی،اقتصادی، فرهنگی و هنری هستیم و برای رسیدن به این حق اساسی خود از تمام امکانات و ابزارهای ممکن استفاده خواهیم کرد.

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *