فرخنده: بخش زنان سازمان ملل متحد طی نشر یک گزارش تازه در مورد رهبریت زنان در ادارات دولتی گفته است که زنان تنها در ۲۶ کشور جهان توسط زنان رهبری می شود و در ۱۱۳ کشور جهان هیچ رهبری زن وجود ندارد.

این سازمان هم چنان در مورد کمرنگ بودن زنان در پست های اداری و تصمیم گیری اجرایی گفته است که دست یابی به برابری جنسیتی در زندگی سیاسی هنوز یک هدف دور دست است.

بر اساس آمار منتشر شده ی این سازمان، زنان ۲۳ درصد از اعضای کابینه را تشکیل می دهد و در سال۲۰۲۴ زنان که سرپرستی وزارت خانه ها را به عهده دارند کمتر از ۰.۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

به گفته ی این سازمان زنان در جهان بیشتر در امور خانه داری، اجتماعی و اقلیت ها فعالیت دارند در حالی که حوزه های سیاسی و اقتصادی بیشتر تحت سلطه ی مردان است.

این گزارش سازمان ملل در حالی نشر می شود که در افغانستان حتی زنان نمی تواند از اساسی ترین حقوق شان که تحصیل است برخوردار باشند. زنان افغانستان پس از تسلط دوباره ی طالبان به طور سیستماتیک از اجتماع نیز حذف شدندـ

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *