عکس: رسانه‌های اجتماعی

فرخنده: جنبش شنبه های ارغوانی در واکنش به گزارش آخیر یوناما در مورد کارکردهای وزارت امربالمعروف و نهی از منکر طالبان گفته است که این وزارت برای سرکوب و دخالت در عرصه های مختلف زندگی مردم ایجاد شده است.

این معترضان در یک بیانیه ی ویدیویی گفته که وزارت امربالمعروف و نهی از منکر طالبان به خصوصی ترین کارهای های شهروندان کشور نیز دخالت می کند.

این جنبش با اشاره به قتل دختر ۲۳ ساله به نام مارینا در کابل، گفته است که طالبان وی را به خاطر عدم حجاب مورد نظر این گروه به قتل رسانده است.

به تازگی یک باشنده ی کابل در یک نوار تصویری به رسانه ها گفته است طالبان خواهر ۲۳ ساله وی را در ماه قوس سال گذشته بازداشت و پس از ۲۳ روز جسدش را از چوک ارغندی کابل پیدا کردند.

این جنبش هم چنان از یوناما خواسته است که تنها به کارکردهای وزارت امربالمعروف و نهی از منکر طالبان توجه نکنند و اداره های دیگر طالبان را نیز مورد برسی قرار دهد.

این در حالی است که دفتر هیآت معاونیت سازمان ملل در افغانستان در یک گزارش تازه گفته بود که وزارت امربالمعروف و نهی از منکر طالبان از ۱۵اگست ۲۰۲۱تا ۳۱مارچ ۲۰۲۴ تقریبا یک هزارو از ۳۳ بار مردم را به مجازات خود سرانه وادار کرده است.

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *