پیروزی روزگار بر تلاش زنی مجادله‌گر

پیروزی روزگار بر تلاش زنی مجادله‌گر: روایت خانمی است که از جوانی تا پیری برای بدست آوردن مصارف خانواده اش تلاش کرده، گاهی پیروز شده و گاهی در نیمه راه شکست خورده اما در آخرین روزهای عمرش با شکست سخت روبرو شده است. همت و شهامت زنان افغانستان کمتر از هیچ مردی نیست، زنان که […]