صدای بلند حقوق بشری در کانادا” نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید”

صدها تن از شهروندان افغانستان در شهر ونکوور یکی از شهرهای بزرگ کانادا گردهم آمدند و برای توقف نسل کشی هزاره ها و توقف گروگان گیری دختران توسط طالبان، دست به اعتراض زدند. این اعتراضات درهماهنگی با دیگر شهرهای دنیا به تاریخ 21 جنوری در شهر ونکوور مقابل کتابخانه مرکزی برگزار گردید، که در آن […]