وداع تلخ: جسم تیکه تیکه شده‌ای خواهرم را در اینجا میگذارم و میروم

اعتراضات و‌نگرانی جهان از نسل کشی هزاره‌ها در حالی رونق یافته است که این نسل به طور سیستماتیک از جامعه‌ای افغانستان حذف و بارها جوانان و‌ نوجوانان هزاره در مکاتب، مراکز آموزشی، مساجد، اعتراف اعتراضات مدنی و موترهای لینی مورد حملات تروریستی قرار گرفتند. انفجارهای مرگبار در مناطق هزاره جات، جان صدها تن را گرفته […]